Před montáží

před montáží střešního okna

Při montáži střešních oken je třeba používat vhodné ochranné prostředky. Montáž oken je výhodné za určitých podmínek provést zevnitř místnosti, a proto není ve většině případů nutné používat lešení. Současně ale, stejně jako u dalších stavebních prací, i zde může vniknout nebezpečí pádu nářadí nebo jiných předmětů ze střechy (kladivo, střešní krytina, apod.). Proto je třeba, abyste nikdy neponechávaly na střeše žádné předměty, pracovní prostor má být v případě potřeby uzavřený za účelem eliminace možného ohrožení.

BEZPEČNÁ MONTÁŽ

Při řezání střešní krytiny nejčastěji střešních tašek je vhodné používat ochrannou masku i ochranné brýle. Kromě toho také doporučujeme během montáže rámu střešního okna používat i dočasnou podpěrnou lať.

bezpečná montáž